Activiteiten Commissie

Deze commissie zorgt ervoor dat al de activiteiten binnen VC Asterix vlekkeloos verlopen en het 'wij-gevoel' behouden blijft binnen de vereniging. De Activiteiten commissie organiseert voor de volleyballiefhebbers onder andere het jaarlijkse mixtoernooi. Daarnaast staat zij ook garant voor diverse bindingsactiviteiten buiten het volleybalspel om (waaronder het jeugdkamp) en de voor de vereniging belangrijke activiteiten ten behoeve van de kas.

De commissieleden krijgen (in koppels) specifieke activiteiten toegewezen, welke conform bestaand draaiboek uitgewerkt dient te worden. Dit met ondersteuning van leden / familie van leden. Tijdsbesteding van de leden is afhankelijk van de toegewezen activiteiten.

Heb je een leuk idee voor een activiteit? Neem dan contact op met de activiteiten commissie.

Leden: W Blom, K Segers, K Moonen, L Peeters, J Wijnen, I Peeters


E-mail: ac@vcasterix.nl