Corona informatie

Huidige stand van zaken

Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand

 • Sportactiviteiten zijn beperkt mogelijk.
  • Alleen buitensporten zijn toegestaan.
  • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
  • Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen sporten (exclusief instructeur).
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan.


  • Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
  • Er wordt geen competitie gespeeld.
  • Kinderen en jongeren met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
  • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.


  • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.


  • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.

Mochten er vanuit de Nevobo of overheid aanvullende maatregelen genomen worden, dan zullen we die zo snel mogelijk communiceren.

We hopen snel weer met positief nieuws te komen en wensen iedereen in de tussentijd een goede gezondheid toe!

Corona stappenplan Nevobo

Meer duidelijkheid over wat je als speler, trainer of coach moet doen bij Corona-klachten binnen je team, geeft de Nevobo in het Corona stappenplan.

Corona Stappenplan Nevobo 


Corona Protocollen

Om gezond en veilig sporten mogelijk te maken voor leden en bezoekers, hebben wij op basis van de richtlijnen van de Nevobo een tweetal protocollen ontwikkeld. 


Corona Protocol Spelers, Coaches en Publiek (29/9/2020)

Corona Protocol Scheidsrechter (9/9/2020)


 Voor een algemeen overzicht van Corona richtlijnen en protocollen waar wij als vereniging EN jij als speler mee te maken hebben, verwijzen we graag naar de websites van NOC*NSF, Nevobo en de gemeente Peel en Maas:

NOC*NSF | Protocol Verantwoord Sporten

Nevobo | Protocol Indoor Volleybal

Peel en Maas | Sport en Cultuur