Corona maatregelen

Op vrijdag 26 november is wederom een verdere aanscherping van de Corona-maatregelen bekend gemaakt. In basis komt het er op neer dat de amateursport beperkt wordt tussen 05:00 en 17:00 uur. Aanvullend daarop heeft de Nevobo op maandag 29 november daarop gereageerd en een specifiek standpunt ingenomen ten aanzien van wedstrijden. Als gevolg daarvan zullen er geen wedstrijden meer gespeeld worden in 2021.

De verplichting voor georganiseerde amateursport van controle van het coronatoegangsbewijs bij sporters vanaf 18 jaar blijft van kracht.

Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met het volgende:

  • De vereniging controleert op coronatoegangsbewijzen tijdens trainingen.
  • Controle dient plaats te vinden bij alle spelers vanaf 18 jaar.
  • Vrijwilligers (trainers, coaches, tellers, scheidsrechters etc.) zijn uitgesloten van controle.
  • Amateursport is toegestaan van 05:00 en 17:00 uur.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
  • Er worden geen wedstrijden meer gespeeld in 2021.

Binnen de mogelijkheden van onze vereniging zullen wij proberen deze maatregelen zo goed mogelijk na te leven. We hopen dan ook op een ieders medewerking.