Technische Commissie


Technische Commissie

Deze commissie formuleert voor recreanten, de senioren en de jeugd de volleybaltechnischedoelstellingen, de realisatie en evaluatie hiervan. Denk hierbij aan teamsamenstellingen, het benoemen van het technisch kader enz. 

Leden: A. Peeters, M. van Ooijen, S. Gatzen, W. Blom, G. Linssen (ondersteunend)

Email: tc.vc.asterix@gmail.com