Technische Commissie


Technische Commissie

Deze commissie formuleert voor recreanten, de senioren en de jeugd de volleybaltechnischedoelstellingen, de realisatie en evaluatie hiervan. Denk hierbij aan teamsamenstellingen, het benoemen van het technisch kader enz. 

Leden: A. Peeters, M. van ooijen, S. Gatzen, W. Blom, G. Linssen (ondersteunend)

Email: tc.vc.asterix@gmail.com

Via onderstaand formulier kun je direct contact opnemen met het bestuur. Het bericht wordt automatisch naar de juiste personen gestuurd.