Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Gedragscode

In december 2006 heeft de NEVOBO een gedragscode (voor begeleiders) in het volleybal vastgesteld. Deze gedragscode voorziet in het geven van regels en aanbevelingen waarnaar binnen een vereniging gehandeld kan worden. VC Asterix wil een club zijn waar sportiviteit/loyaliteit uitgangspunt is en onderschrijft dan ook deze gedragscode.

VOG van jeugdbegeleiders
VC Asterix verlangt een VOG van iedereen die a) in zijn functie zelfstandig minderjarigen begeleidt tijdens trainingen, wedstrijden en/of activiteiten en b) met gevoelige informatie werkt.
Personen in deze functie krijgen bericht van het bestuur hoe de VOG gratis aangevraagd kan worden.

Wat is een VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen als kwetsbare groep, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging hebben we een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van die maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, begeleiders of coaches. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. 

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/